| HOME | หลักสูตร | ตารางเรียน | รวมความรู้ | Contactus | รวมลิงค์ | ข่าวเด่น | คลิปวีดีโอ | ท่องเที่ยว
| HOME | หลักสูตร | ตารางเรียน | หนังสือเรียน | รวมความรู้ | Contactus | รวมลิงค์ | webboard     

เรียน ติวสอบ PAT ภาษาจีนสำหรับเอนทรานซ์ สอนแบบครบถ้วนตะลุยโจทย์ ดูแนวโน้วข้อสอบและTip เด็ด อีกมากมายเพื่อทำคะแนน! (OEC) ควบคุม หลักสูตร By อ.นุ้ย Yang Meile

   คอร์สภาษาจีนสำหรับเอนทรานซ์(สอบ PAT จีน)

  ทางเลือกใหม่  สำหรับผู้ที่ต้องการใช้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยคอรส์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษา อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยกับรูปแบบ   และแนวข้อสอบโดยจะสอนแบบตะลุยโจทย์ เพื่อการทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพสูงสุด

   คุณจะได้พบสิ่งเหล่านี้ที่ OEC
         อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่มีความรับผิดชอบสูงพร้อมให้คำแนะนำด้านการเรียนการสอน
         ตำราการเรียนการสอนที่ใช้เป็นหลักสูตรในแต่ละชั้นเรียนได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับ     สถาณการณ์ปัจจุบัน
         หลักสูตรเน้นคุณภาพการสอน 100% และเน้น ประสิทธิภาพสูงสุดของผู้เรียน
         สัมผัสบรรยากาศสนุกสนาน และเป็นกันเอง
         สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
   จุดประสงค์
         เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทราบแนวข้อสอบ ทั้งคำศัพท์ และหลักไวยกรณ์ได้
         เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา เอามาใช้ในการสอบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดเวลาในการทำข้อสอบให้เร็วขึ้นและตอบอย่างมีความมั่นใจ
         เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบได้ถูกต้อง
   การสอน
         มีสื่อการเรียนการสอนต่างๆ เช่น แนวข้อสอบของปีผ่านๆ มา มีการทำข้อสอบวัดระดับความรู้ของผู้เรียน เพื่อนำมาวิเคราะห์ และประเมินผลผู้เรียน
   ระยะเวลาเรียน และอัตรค่าเรียน
  1. สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ใบ
  2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  3. ค่าลงทะเบียนแรกเข้าจำนวน 500 บาท 
  4. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลักสูตรเด่นของสถาบัน
คอร์สแกรมม่าภาษา
อังกฤษทุกระดับ/
ภาษาอังกฤษเด็กเล็ก
คอร์สภาษาจีนมาตรฐาน
คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก
คอร์สA-NET
ภาษาจีน ติวสอบ PAT จีน
คอร์สภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
คอร์สภาษาจีนสำหรับบริษัท
คอร์สส่วนตัว,นอกสถานที่
รวมความรู้: ประโยคภาษาจีนพื้นฐาน แนะนำPinyin สำนวนจีนง่ายๆ สุภาษิตจีน บทความ เว็บบอร์ดจีน Travel Guide In Thailand
บันเทิง: เที่ยวเมืองจีน เนื้อเพลงจีน
โรงเรียนสอนภาษาพรรัตน์ (OEC SCHOOL)
ที่อยู่: 599/46 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel: 086-334-1681 , https://www.facebook.com/oecschool , https://www.tiktok.com/@poppyyang88
https://www.youtube.com/@POPPYYANG8 E-mail: [email protected]
Copyright © 2007-2023 oecschool.com