| HOME | หลักสูตร | ตารางเรียน | รวมความรู้ | Contactus | รวมลิงค์ | ข่าวเด่น | คลิปวีดีโอ | ท่องเที่ยว
| HOME | หลักสูตร | ตารางเรียน | หนังสือเรียน | รวมความรู้ | Contactus | รวมลิงค์ | webboard     
   menu
     ประโยคภาษาจีนพื้นฐาน
     แนะนำพินอิน
     สำนวนจีนง่ายๆ
     สุภาษิตจีน
    เที่ยวเมืองจีน
    เนื้อเพลงจีน
     คำอวยพรวันตรุษจีน
      รวมความรู้
แนะนำคณะอาจารย์
     อ.นุ้ย(Yang Meile)
     อ.หญิง(Yang Meifang)
     LiPeiLan
       LiHuanzhi
     HuangYinghua
       LiuTao
     HuangChuying
เกี่ยวกับจีน
สาระน่ารู้เกี่ยวกับจีน
เทศกาลตรุษจีน
เทศกาลหยวนเซียว
เทศกาลไหว้พระจันทร์
เวลาเปิดทำการ
จันทร์-พฤหัส 9:30-21:00 น.
ศุกร์ 9:30-20:00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 9:00-19:00 น.
เรียนสนุก เรียนง่ายได้ผลแน่นอน
รับทำป้ายโฆษณา ตัวอักษรโลหะ ป้ายกัดกรด ป้ายตู้ไฟ

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น


พบกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นรูปแบบใหม่ ที่ทำให้คุณสัมผัสถึงความเป็นญี่ปุ่นอย่างแท้จริง โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ ด้วยวิธีการสอนที่สนุกและเข้าใจง่าย ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง หลากหลายหลักสูตร ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
·         ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น  เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน เริ่มทำความรู้จักกับภาษาญี่ปุ่น ผ่านทางการกล่าวทักทาย แนะนำตัว บอกทิศทาง สถานที่ อาหาร แฟชั่น วัฒนธรรม ดินฟ้าอากาศ พร้อมทั้งเรียนอักษรญี่ปุ่น ทั้งฮิรางานะ คาตากานะ และคันจิ (อักษรจีน)
·         ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง เพิ่ม ทักษะภาษาญี่ปุ่นด้วยการกล่าวแนะนำตัวและเล่าเรื่องราวรอบตัวให้คนญี่ปุ่น ฟัง อธิบายแนะนำหน้าที่การงาน และการฟังแบบจับใจความจากเจ้าของภาษา
·         ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง เข้าถึงภาษาญี่ป่นได้มากขึ้นผ่านการอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ รวมถึงการสนทนา โต้วาทีกับเจ้าของภาษา และการเจรจาการค้าเบื้องต้น
·         ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (Business Japanese) พัฒนา ศักยภาพสำหรับนักธุรกิจ เน้นภาษาที่ใช้ในการทำธุรกิจ สำหรับเจ้าของบริษัท ผู้ที่กำลังจะเป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ที่มุ่งเน้นไปเป็นผู้บริหารบริษัท บรรยากาศการเรียนจะมีการจำลองสถานการณ์จริงของการทำงานในบริษัท รวมไปถึงการประชุม การเจรจาธุรกิจ และคำศัพท์ที่ใช้ในการทำธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ที่เคยผ่านการเรียนชั้นต้นมาแล้ว
·         หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Course) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาญี่ป่นแต่มีข้อจำกัดในด้านเวลา และต้องการเร่งรัดการเรียนเพื่อประกอบธุรกิจ หรือเดินทางไปทำงานหรือศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้รู้จักกับญี่ปุ่นในอีกแง่มุมหนึ่งนอกเหนือจาก เรื่องภาษาซึ่งจะนำไปสู่การรู้จักวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนแนวคิดและค่านิยมของคนญี่ปุ่นอีกด้วย
·         หลักสูตร Culture Japanese เหมาะ สำหรับสำหรับผู้ที่ต้องการเน้นในการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี แนวคิด และค่านิยมของคนญี่ปุ่น ไปพร้อมๆกับการเรียนภาษา เมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับญี่ป่น วิธีการในการคบหาสมาคม และการทำงานร่วมกันกับคนญี่ปุ่น ในลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างเข้าใจซึ่งกันและกัน
·         หลักสูตร Refreshing Japanese เหมาะสำหรับผู้ที่เคยมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาแล้วและอยากทบทวนเนื้อหาก่อนจะเรียนระดับสูงขึ้นไป
·         ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็กเล็ก 2-8 ขวบ เริ่มสร้างพื้นฐานและเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาสำหรับเด็กเล็ก ก่อให้เกิดความคุ้นเคยกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น และช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้าน IQ และ EQ เพิ่มขึ้น  ในขณะเดียวกันเด็กจะได้ค้นหาและเพิ่มศักยภาพของตนเอง ผ่านการเป็นคนช่างสังเกตุ ช่างคิด และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น
- Composition (การแต่งประโยค)
 สามารถ แต่งประโยคจากคำเรียนมาเพื่อใช้ในการสื่อสารประจำวัน และสามารถเขียนอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอง และเรื่องราวต่างๆรอบตัว โดยเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับโอกาส เช่น คำสุภาพ คำถ่อมตน คำที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
 
- Reading & Listening (การอ่านและการ ฟัง) สามาถอ่านหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร บทความ สิ่งพิมพ์ต่างๆในภาษาญี่ปุ่น พร้อมจับใจความได้ นอกจากนี้ยังสามารถฟังข้อมูลจากสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ พร้อมทั้งสรุปใจความ และถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

- Conversation (การสนทนา) เน้นการพูดสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับเดียวกับชาวญี่ปุ่น และสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม โดยเข้าใจสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อสารได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังเพิ่มเทคนิคการโต้ตอบในเชิง DEBATE หรือการพูดเชิงโต้วาที เพื่อเป็นประโยชน์ในการเจรจาต่อรองต่างๆ 
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 02-681-0278-9

หลักสูตรเด่นของสถาบัน
รวมความรู้: ประโยคภาษาจีนพื้นฐาน แนะนำPinyin สำนวนจีนง่ายๆ สุภาษิตจีน บทความ เว็บบอร์ดจีน Travel Guide In Thailand
บันเทิง: เที่ยวเมืองจีน เนื้อเพลงจีน
สินค้าราคาใหม่: รับทำป้ายโฆษณา รับทำนามบัตร รับทำตรายาง รับพิมพ์สติกเกอร์ รับพิมพ์โบรชัวร์ รับพิมพ์เมนู อิงค์เจท/Inkjet ป้ายอักษรโลหะ ป้ายตัวอักษรสแตนเลส ป้ายตัวอักษรสังกะสี ป้ายตัวอักษรทองเหลือง ป้ายตัวอักษรทองแดง ป้ายตัวอักษรLED ป้ายกล่องไฟ ป้าย Display ป้าย POP ป้ายตู้ไฟ ป้ายกัดกรด ป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ป้ายนีออนไลท์ สมัครงาน
บริการ: เช่าห้องเรียน รับแปลเอกสาร เช่า/ขายชุดจีน ตรายาง งานพิมพ์ ป้ายDisplay ป้ายตู้ไฟ ป้ายตัวอักษรโลหะ Travel จองที่พักในประเทศ
โรงเรียนสอนภาษาพรรัตน์ (OEC SCHOOL) ที่อยู่:99/317 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 26 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel: 02-681-0278-9 , 086-334-1681 E-mail: [email protected] Copyright © 2007-2010 oecschool.com