| HOME | หลักสูตร | ตารางเรียน | รวมความรู้ | Contactus | รวมลิงค์ | ข่าวเด่น | คลิปวีดีโอ | ท่องเที่ยว
| HOME | หลักสูตร | ตารางเรียน | หนังสือเรียน | รวมความรู้ | Contactus | รวมลิงค์ | webboard     

เพิ่มเพื่อน LINE อ.นุ้ย
   menu
     ประโยคภาษาจีนพื้นฐาน
     แนะนำพินอิน
     สำนวนจีนง่ายๆ
     สุภาษิตจีน
    เที่ยวเมืองจีน
    เนื้อเพลงจีน
     คำอวยพรวันตรุษจีน
      รวมความรู้
แนะนำคณะอาจารย์
     Poppy Yang เหล่าซือ
     อ.หญิง(Yang Meifang)
เกี่ยวกับจีน
สาระน่ารู้เกี่ยวกับจีน
เทศกาลตรุษจีน
เทศกาลหยวนเซียว
เทศกาลไหว้พระจันทร์

ชื่อตำแหน่งต่างๆในภาษาจีน(gōng)() (zhí)(wèi) (míng)(chēng)

ชื่อตำแหน่งต่างๆในบริษัทที่ควรทราบ

 

Chairman

(dǒng)(shì)(zhǎng)

ประธาน

Vice Chairman

()(dǒng)(shì)(zhǎng)

รองประธาน

Chief Executive Officer

(shǒu)()(zhí)(xíng)(guān)

หัวหน้าฝ่ายบริหารผู้มีอำนาจเต็มCEO

President

(zǒng)(cái)

ประธานกรรมการ

Chief Operating Officer

(shǒu)()(yíng)(yùn)(guān)

COO

Managing Director

(zǒng)(cái)

กรรมการผู้จัดการ

Vice-President

()(zǒng)(cái)

รองประธานกรรมการ

Senior Advisor

(shǒu)()()(wèn)

ที่ปรึกษาอาวุโส

Board of Directors

(dǒng)(shì)(huì)

คณะกรรมการผู้บริหาร

General Manager

(zǒng)(jīng)()

ผู้จัดการทั่วไป

Director

(jīng)()/(zhǔ)(rèn)

ผู้จัดการ

Manager

(jīng)()

ผู้จัดการ

Branch Manager

()(mén)(jīng)()

ผู้จัดการสาขา

Personnel Manager

(rén)(shì)()(jīng)()

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

Finance Manager

(cái)()()(jīng)()

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

Sales Manager

(xiāo)(shòu)()(jīng)()

(yíng)()()(jīng)()

ผู้จัดการฝ่ายขาย

Plant Manager

(gōng)(chǎng)()(jīng)()

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

Accounting Manager

(kuài)()()(jīng)()

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

Purchasing Manager

(cǎi)(gòu)()(jīng)()

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

Manufacturing Manager

(shēng)(chǎn)(jīng)()

(zhì)(zào)()(jīng)()

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

Export Manager

(wài)(mào)(jīng)()

ผู้จัดการฝ่ายส่งออก

Production Control Manager

(shēng)(chǎn)(jìn)()(kòng)(zhì)(jīng)()

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต

Quality Control Manager

(zhì)(liàng)(guǎn)()(jīng)()

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

Assurance Manager

(bǎo)(zhèng)(jīng)()

ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย

Technical Manager

()(shù)(jīng)()

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค

Marketing Manager

(yíng)(xiāo)(jīng)()

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

Service Manager

()()()(jīng)()

ผู้จัดการฝ่ายให้การบริการ

Legal Manager

()()(jīng)()

ผู้จัดการฝ่ายะกฎหมาย

Credit Legal Manager

(xìn)(dài)(jīng)()

ผู้จัดการฝ่ายให้สินเชื่อ

Executive Secretary

(xíng)(zhèng)()(shū)

เ ลขาผู้บริหาร

Research and Development Manager

(yán)(jiū)(kāi)()(jīng)()

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

Products Manager

(chǎn)(pǐn)(jīng)()

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

Secretary

()(shū)

เลขานุการ
อ.นุ้ย

รวมความรู้: ประโยคภาษาจีนพื้นฐาน แนะนำPinyin สำนวนจีนง่ายๆ สุภาษิตจีน บทความ เว็บบอร์ดจีน Travel Guide In Thailand
บันเทิง: เที่ยวเมืองจีน เนื้อเพลงจีน
โรงเรียนสอนภาษาพรรัตน์ (OEC SCHOOL)
ที่อยู่: 599/46 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel: 086-334-1681 , https://www.facebook.com/oecschool , https://www.tiktok.com/@poppyyang88
https://www.youtube.com/@POPPYYANG8 E-mail: [email protected]
Copyright © 2007-2023 oecschool.com